Scheepvaarttelefoongids
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Op deze website vindt u de meest complete en uitgebreide verzameling telefoonnummers van de Nederlandse binnenvaart en de aan de binnenvaart verwante industrie en toeleveranciers.
Alle gegevens vindt u ook in de jaarlijkse print uitgave en zijn als App te downloaden via de App Store en Google Play Store.

U kunt deze website ook gebruiken om uw gegevens te actualiseren.

Contact:Scheepvaartkrant Media
scheepvaarttelefoongids@scheepvaartkrant.nl
+31 (0)10-412 95 00
© Copyright Uitgeverij De Scheepvaartkrant B.V. 2012-2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (scheepvaarttelefoongids.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij De Scheepvaartkrant of zijn gelicenceerd aan Uitgeverij De Scheepvaartkrant B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Scheepvaartkrant.
Bargelink
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Download hier uw app voor de scheepvaarttelefoongids